ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ข้าวเหนียว
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ article
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
Khao Hom Mali Thung Kula Rong Hai (PGI)

     ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หมายถึง ข้าวเปลือก, ข้าวกล้องและข้าวสาร ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง คือพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธุ์ กข๑๕ ซึ่งปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
 
คุณลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
     คุณภาพข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เมล็ดข้าวยาวเรียวมากกว่า ๗ มิลลิเมตรขึ้นไป เมล็ดข้าวมีความใส แกร่ง เลื่อมมัน ความหอมของข้าวเกิดจากสารประกอบ 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP) มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ข้าวหุงสุกมีกลิ่นหอม อ่อนนุ่ม
 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห
     พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้ในฤดูฝนจึงเป็นพื้นที่รับน้ำที่หลากมาจากพื้นที่รอบๆ ขอบแอ่ง นำสารอาหารต่างๆ ลงมารวมกันเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารหอมและเมล็ดข้าวที่มีลักษณะพิเศษ ความแตกต่างของสภาพอากาศในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ช่วงฤดูแล้งมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ช่วงฤดูฝนเมื่อเข้าสู่ฤดูปลูกข้าว มีความชื้นในอากาศสูงและอากาศร้อน ต้นข้าวมีการคายน้ำอย่างสม่ำเสมอ รากข้าวจะดูดน้ำในดินที่มีสารอาหารละลายอยู่ นำไปสร้างเมล็ดข้าวและสะสมความหอม การที่ต้นข้าวดูดสารอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้การสร้างแป้งในเมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์จับตัวกันแน่นไม่มีท้องไข่ ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต จากอากาศร้อนชื้นจะเปลี่ยนเป็นอากาศเย็น อุณหภูมิลดลงทันที สภาพอากาศแห้ง ทำให้แป้งข้าวที่เริ่มเต็มเมล็ดจับตัวกันแน่นค่อยๆคายความชื้นออก เมล็ดข้าวจึงมีความเลื่อมมันและเมล็ดขาวใส
 
ขอบเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ใน ๕ จังหวัด มีเนื้อที่ ๒,๑๐๗,๖๙๐ ไร่
จังหวัด
เขตอำเภอ
จำนวน(ไร่)
ร้อยเอ็ด
เกษตรวิสัย
สุวรรณภูมิ
ปทุมรัตน์
โพนทราย
หนองฮี
๙๘๖,๘๐๐๗
สุรินทร์
ท่าตูม
ชุมพลบุรี 
๕๗๕,๙๙๓
ศรีสะเกษ
ราษีไศล
ศิลาลาด
๒๘๗,๐๐๐
มหาสารคาม
พยัคฆภูมิพิสัย
๑๙๓,๘๙๐
ยโสธร
มหาชนะชัย
ค้อวัง
๖๔,๐๐๐
 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์
     กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมการข้าว ได้ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong Hai) กับสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และสหภาพยุโรปได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

     จังหวัดสุรินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานกรรมการ พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่วางแผนส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการตลาดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ และได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานคณะทำงาน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เป็นคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่จัดระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า
ความรู้เรื่องข้าว

ข้าวกล้องคืออะไร article
ข้าวกล้องหอมนิล article
ข้าวเสาไห้ article
วิธีการหุงข้าวให้สวย article
ประโยชน์ของข้าวที่ควรรู้ article
คุณประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิด article
คุณค่าของข้าวเหนียวช่วยบำรุงผิวพรรณ article
ข้าวเหนียวดำ articleร้านเจียมเจริญ ค้าข้าว A015-A018 ซ.14 ตลาดข้าวสาร,ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เบอร์โทร : 02-908-4649,086-358-3799, 086-035-9669 , 089-891-4386